Korzystamy z plików cookies w celu statystycznym. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.    X
ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI
Fot. Kacper Kowalski / Port Gdańsk


Zarząd Spółki ZMPG S.A. jako Sprzedający, informuje potencjalnie zainteresowanych nabyciem akcji Spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. o zmianie terminów określonych Procedurą sprzedaży akcji Port Gdański Eksploatacja S.A. (dalej: Procedura) oraz o zmianie jednego z warunków udziału w negocjacjach.

Potencjalni Inwestorzy zainteresowani udziałem w negocjacjach powinni złożyć do ZMPG Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji, zgodną z zapisami Procedury, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2021 r. do godz. 16:00 (czasu polskiego).

Sprzedający dokona oceny złożonych Odpowiedzi na zaproszenie i poinformuje Potencjalnych Inwestorów o wynikach tej oceny w terminie do dnia 16.08.2021 r.

Jednocześnie Zarząd ZMPG S.A. informuje, iż wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące Procedury, które są aktualnie analizowane a o wynikach ich oceny i ewentualnych dalszych zmianach Procedury podmioty zainteresowane nabyciem akcji zostaną poinformowane za pośrednictwem strony internetowej, na której opublikowana została Procedura.

DLACZEGO PGE?

PGE zajmuje się usługową działalnością operatorską, w szczególności realizacją usług przeładunkowych w relacji morskiej oraz usługami składowania towarów dostarczanych środkami transportu wodnego, drogowego i kolejowego, z dominującym udziałem przeładunków drobnicowych i masowych. Spółka prowadzi działalność na terenie ponad 89 ha Portu Gdańsk, charakteryzujących się nie tylko atrakcyjną lokalizacją, ale także znacznym potencjałem inwestycyjnym (np. Dworzec Drzewny).

PGE to w chwili obecnej jedna z najbardziej interesujących i prosperujących opcji inwestycyjnych na rynku branży morskiej w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej.

Teaser inwestycyjny Spółki Port Gdański Eksploatacja [dokument PDF, 9 MB]

DLA INWESTORA

PGE to obecnie jedna z największych firm operatorskich i przeładunkowych:

  •  Bogate doświadczenie na rynku
  •  Atrakcyjność lokalizacyjna
  •  Uniwersalność usług
  •  Znaczny potencjał rozwojowy

Teaser inwestycyjny Spółki Port Gdański Eksploatacja – Prezentacja [prezentacja PowerPoint, 53 MB]

Mapy dzierżawionych terenów [archiwum ZIP, 12,6 MB]

SPRZEDAŻ AKCJI

Przedmiotem transakcji sprzedaży jest pakiet 291.438 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji imiennych Spółki o wartości nominalnej 50 zł każda. Akcje te stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki.

Zaproszenie do negocjacji [dokument PDF, 209 KB]

Procedura sprzedaży (zaktualizowana 28.04.2021) [archiwum ZIP, 0.5 MB]

Procedura sprzedaży (zaktualizowana 24.03.2021) [archiwum ZIP, 1 MB]

Procedura sprzedaży (sprzed aktualizacji) [archiwum ZIP, 1 MB]

KONTAKT
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
pge@portgdansk.pl