Korzystamy z plików cookies w celu statystycznym. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.    X
ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI
Fot. Kacper Kowalski / Port Gdańsk

Pytania i wnioski potencjalnych inwestorów, część 2 [dokument PDF, 181 KB]

Pytania i wnioski potencjalnych inwestorów, część 1 [dokument PDF, 175 KB]

DLACZEGO PGE?

PGE zajmuje się usługową działalnością operatorską, w szczególności realizacją usług przeładunkowych w relacji morskiej oraz usługami składowania towarów dostarczanych środkami transportu wodnego, drogowego i kolejowego, z dominującym udziałem przeładunków drobnicowych i masowych. Spółka prowadzi działalność na terenie ponad 89 ha Portu Gdańsk, charakteryzujących się nie tylko atrakcyjną lokalizacją, ale także znacznym potencjałem inwestycyjnym (np. Dworzec Drzewny).

PGE to w chwili obecnej jedna z najbardziej interesujących i prosperujących opcji inwestycyjnych na rynku branży morskiej w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej.

Teaser inwestycyjny Spółki Port Gdański Eksploatacja [dokument PDF, 9 MB]

RZiS i Bilans 2020 r. [dokument Excel, 64 KB]

DLA INWESTORA

PGE to obecnie jedna z największych firm operatorskich i przeładunkowych:

  •  Bogate doświadczenie na rynku
  •  Atrakcyjność lokalizacyjna
  •  Uniwersalność usług
  •  Znaczny potencjał rozwojowy

Teaser inwestycyjny Spółki Port Gdański Eksploatacja – Prezentacja [prezentacja PowerPoint, 53 MB]

Mapy dzierżawionych terenów [archiwum ZIP, 12,6 MB]

SPRZEDAŻ AKCJI

Przedmiotem transakcji sprzedaży jest pakiet 291.438 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji imiennych Spółki o wartości nominalnej 50 zł każda. Akcje te stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki.

Zaproszenie do negocjacji [dokument PDF, 209 KB]

Procedura sprzedaży (zaktualizowana 12.05.2021) [archiwum ZIP, 0.5 MB]

Procedura sprzedaży (zaktualizowana 28.04.2021) [archiwum ZIP, 0.5 MB]

Procedura sprzedaży (zaktualizowana 24.03.2021) [archiwum ZIP, 1 MB]

Procedura sprzedaży (sprzed aktualizacji) [archiwum ZIP, 1 MB]

KONTAKT
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
pge@portgdansk.pl